ЛОГИСТИКА И СЪХРАНЕНИЕ

ЛОГИСТИКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

Ако имате нужда от складиране, транспортиране или логистика на стоки, които имат нужда от хладилен температурен режим на съхранение, може да се свържете с нас и да използвате изградената ни търговска мрежа, за да може стоките Ви да достигнат и до най-трудно достъпните точки на територията на Югозападна България.